Tillbaka

Historia

Klosterdata är fortsättningen på Klosterdata Utbildning AB, som startades 1992 i Linköping.
www.kloster.se registrerades i juli 1993.
Klosterdata Utbildning AB startades 1992 av Hans Hansson, Björn Gustavsson, Anders Igemar och Anders Ekdahl.

Klosterdata deltog i ett EU-projekt om handledd utbildning förmedlad via Internet i slutet av 1990-talet.

Klosterdata och IBM Informix

Samarbetet mellan Klosterdata och IBM Informix går tillbaka till 1987.
Då arbetade vi på utbildningsavdelningen på Ericsson Information Systems, som tog in Informix produkter till Sverige.
Vi har till stor del skött administrationen och genomfört kurserna åt Informix.
Klosterdata var även med och startade Informix användarförening.

Klosterdata och konst

Klosterdata har samarbetat med olika konstföreningar genom åren.
Här är en länk till en samlingssida: Arthome.