KLOSTERDATA
Box 1898, 581 18 Linköping, Sweden  Tel. 013-145200 
eller via email: <info@kloster.se>  
Kurser
IBM Informix
Om Klosterdata
Startsidan

Python grundkurs

Kursbeskrivning

Kursnummer: 7026

Längd: 3 dagar     Kursdatum

Vem bör delta?

Kursen vänder sig i första hand till programmerare som vill skaffa sig en grundläggande förståelse för programmering med Python, dess modulära och objektorienterade uppbyggnad samt plattformsoberoende, men äventill systemadministratörer som vill använda Python.

Förkunskaper:

Beskrivning:

Python från grunden är en introduktion till programmeringsspråket Python. Python är ett interpreterande, objektorienterat, modulärt språk med stor flexibilitet. Möjlighet finns att ansluta moduler från andra språk (C, C++, Java etc) såväl som att inbädda Python- moduler i andra språk. Pythons syntax är enkel och klar, men ändå kraftfull nog att hantera större projekt. Under de två första dagarna går vi igenom grunderna i Python, visar på typiska tillämpningar i Python, t ex skriptning, objektorientering, wrappning etc. Tanken är att deltagarna ska få en allmän uppfattning om möjligheterna med Python. Vi kommer att beröra några avancerade tillämpningar, men endast översiktligt.

Den tredje dagen på kursen ägnas i huvudsak åt övningar då det även går att få hjälp med egna problemställningar.

Innehåll: